Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego U Dziwisza – specjalistyczny sklep z herbatą.

I. Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego U Dziwisza – specjalistyczny sklep z herbatą określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego U Dziwisza – specjalistyczny sklep z herbatą (dalej Sklep). Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Właścicielem Sklepu Internetowego U Dziwisza – specjalistyczny sklep z herbatą jest firma U Dziwisza – specjalistyczny sklep z herbatą Ryszard Marcin Lubicki z siedzibą przy ul. Krakowskiej 6, 24-120 Kazimierz Dolny, NIP 913–100–20-91 , REGON 430986904 prowadzona na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr wydanego przez Prezydenta miasta Kazimierz Dolny. Sklep jest dostępny pod adresem internetowym www.sklepudziwisza.pl.
2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych.
3. Ceny herbaty i innych produktów dostępnych w ofercie Sklepu podawane są za 100 gram produktu.
4. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres: udziwisza@o2.pl.
5. Wiążące dla obu stron transakcji są informacje odnośnie ceny produktu, kosztów dostawy oraz pozostałe warunki widniejące przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
7. Sklep zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (zamianę produktu na inny, opóźnienie terminu wysyłki, czy też realizację zmniejszonego zamówienia ) zamówienie zostanie anulowane.
8. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między Sklepem a Klientem jest moment fizycznego odbioru zamówionego towaru przez Klienta od dostawcy.

II. Realizacja zmówienia

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
2. Każde zamówienie przesłane do Sklepu jest potwierdzane drogą mailową lub telefonicznie przez pracownika Sklepu. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia nieprawidłowych lub niepełnych danych.
3. Dokonywanie zamówień i dostarczanie towarów poprzez Sklep jest ważne tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Istnieje możliwość wysłania przesyłki za granicę po uprzednim uzgodnieniu tego ze Sklepem.
5. Za towary zakupione w sklepie można zapłacić w następujący sposób: przelewem na rachunek bankowy lub przy odbiorze przesyłki.
6. Do każdego zamówienia dołączamy dowód zakupu w postaci paragonu z kasy fiskalnej lub faktury VAT (w przypadku FV prosimy o przesłanie potrzebnych danych).
7. Czas realizacji zamówienia wynosi przeciętnie od 1 do 2 dni roboczych. Całkowity czas realizacji zamówienia zależy od firmy dostarczającej przesyłkę.

III. Wysyłka i zwroty.

1. Wysyłka towaru realizowana jest najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty (obowiązuje w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w które nadajemy paczki). Zakupy, za które wpłaty wpłynęły w piątek po godz. 14.00 oraz w sobotę i niedzielę są wysłane w poniedziałek.
2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem:
– Kuriera (koszt przesyłki wg cennika przy zamawianiu – czas oczekiwania 1-3 dni,
– rąk sprzedawcy przy odbiorze osobistym w sklepie (ul.Krakowska 6, 24-120 Kazimierz Dolny) – czas oczekiwania do kilkunastu minut.
3. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany na formularzu zamówienia.
4. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu pieniędzy.
5. Reklamowany towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz z wszelkimi dodatkami i dokumentami, które Klient otrzymał przy dostawie i przesłać na adres Sklepu.
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, koszty reklamacji pokrywa Klient.
7. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie z podaniem danych personalnych, oraz sposobu zwrotu należności. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym (nie otwartym) opakowaniu oraz nie będzie on nosił jakichkolwiek śladów używania.
8. Zgodnie z art. 10.3. pkt. 5 Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo do odstąpienia od umowy (jeżeli strony nie umówiły się inaczej) nie przysługuje w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
9. Towar zwracany należy przesłać na adres Sklepu na koszt Klienta.
10. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy i po akceptacji przez Sklep odstąpienia od umowy. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wartość poniesionego kosztu przesyłki do klienta.
11. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy i po akceptacji przez Sklep odstąpienia od umowy. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wartość poniesionego kosztu przesyłki do klienta.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśmy na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z obsługą Sklepu w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
13. W przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem Sklep nie zwraca pieniędzy.

IV. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Spory powstałe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozwiązywane na zasadzie porozumienia stron. Jeśli okazałoby się to niemożliwe wówczas spory będą rozstrzygane przez sąd.

Facebook